Back to Top

BESAFE deltagere

Formål

Mange ældre borgere bor alene og klarer sig selv. Nogle kan være utrygge ved dette og det kan de pårørende også være. Hvis pludselig sygdom indtræffer såsom en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen kan det i nogle tilfælde være svært at ringe efter hjælp, eller give besked til en pårørende. Disse hændelser kaldes også for “stroke” som en samlet betegnelse. Der findes en række bevægelsessensorer der kan monteres i hjemmet, enten alene eller i kombination med en interaktiv tablet, som har potentiale til at advisere pårørende hvis en borger får et stroke eller en anden tilsvarende hændelse. En af udfordringerne er, at finde den rette balance mellem potentielt falske adviseringer, og tidsrammen for hvor hurtigt et stroke kan opdages. Studiet har til formål, at:

 • Undersøge om et system med bevægelsessensorer monteret i hjemmet, enten alene eller i kombination med en interaktiv tablet, kan opdage unormal adfærd ift. aktivitetsniveauet som kan tyde på sygdom.
 • Undersøge om systemet kan hjælpe med at advisere en pårørende.
 • Undersøge om systemet øger trygheden hos ældre borgere som bor alene og deres pårørende.
 • Vi håber at 40 deltagere kan indgå i studiet.
Betingelser for deltagelse i studiet For at du kan deltage i studiet, skal følgende betingelser være opfyldt.
  Du bor alene i en lejlighed eller hus som er mindre end 200 𝑚 2 Du har en pårørende/nabo der ønsker at deltage, som ejer en mobiltelefon og bor max. 30 min væk
 • Du har ingen kæledyr
 • Du modtager ikke hjemmehjælp
 • Du er fyldt 65 år

Kontakt os Baggrund

Baggrund

Stroke, som også ofte bliver kaldt apopleksi og slagtilfælde, er en betegnelse for blodprop eller blødning i hjernen. Stroke er den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark og den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap. Det positive er, at mange kan overleve stroke til et godt liv, hvis der gives behandling hurtigt og gerne indenfor 4-6 timer. Når en borger får stroke, tæller hvert minut, og det gælder, at jo hurtigere behandling startes efter de første tegn på stroke, jo bedre er resultatet.

Omkring 85% af alle tilfælde af stroke skyldes en blodprop i hjernen og de resterende 15% tilfælde skyldes en blødning. En blodprop i hjernen opstår, når blodet klumper sig sammen og sætter sig fast som en prop i et blodkar i hjernen, mens en blødning i hjernen f.eks. kan opstå, hvis der går hul på et blodkar. Et stroke medfører, at blodgennemstrømningen til det område i hjernen, som blodkarret forsyner, bliver for lav til, at hjernecellerne får tilstrækkelig næring og ilt. Hvis ikke ilttilførslen genoprettes ved, at proppen hurtigt fjernes eller opløses, eller blødningen standses, kan det føre til skader på hjernecellerne, der kan resultere i permanente funktionstab, herunder: nedsat evne til at læse eller tale og reduceret kraft i den ene side af kroppen. Går der længere tid kan stroke føre til mange forskellige, ofte alvorlige fysiske og mentale handicaps og død.

De typiske tegn på stroke er pludselig indsættende usammenhængende eller utydelig tale, nedsat kraft i en arm eller et ben, og svaghed i den ene side af ansigtet, men der er en række symptomer man skal være opmærksom på:

 • Pludseligt indsættende nedsat eller manglende kraft i en arm eller et ben
 • Pludseligt indsættende usammenhængende sprog, man begynder at vrøvle eller ikke kan finde ord
 • Pludseligt indsættende svaghed i den ene side af ansigtet eller man virker asymmetrisk i ansigtet.
 • Pludseligt indsættende mistet syn på et eller begge øjne
 • Pludseligt indsættende forvirring eller problemer med at forstå omgivelserne
 • Pludseligt indsættende problemer med at styre finmotorik og bevægelser
 • Pludseligt indsættende og kraftig hovedpine uden nogen årsag
 • Pludseligt indsættende balanceproblemer ledsaget af dobbeltsyn eller utydelig tale

Kontakt os Sådan gør vi

Figur der viser sensorer og tablet

Sådan gør vi

Hjemmemonitorering med den "omvendte" tyverialarm

Vi vil undersøge om systemet kan fange unormal adfærd i hjemmet som kunne være tegn på pludseligt opstået sygdom, herunder stroke, eller andre uheld i hjemmet herunder faldulykker. Et eksempel kunne være at du er gået ind på badeværelset, har fået et stroke eller glider, hvorefter du falder og slår dig så du ikke kan komme op. BESAFE vil via sine sensorer opfange at der har været inaktivitet i hjemmet og vil alarmere en registreret pårørende via SMS.

Da stroke og faldulykker heldigvis er meget sjældne, så er der større chance for at systemet sender en "falsk" advisering. Der kan opstå falske adviseringer hvis der ikke er registreret aktivitet de seneste 2½ timer i hjemmet, hvilket kan indtræffe afhængigt af vaner og adfærd. Oplysninger om tidspunkt for rigtige eller falske adviseringer, samt din og din pårørendes respons på disse, bliver sendt til en forskningsdatabase. Vi ønsker i studiet at analysere hvilken adfærd der fører til falske alarmer, herunder hvordan de falske alarmer opleves af deltagerne og deres pårørende. Vi ønsker at finde måder at forbedre overvågningen på, herunder at gøre den i stand til bedre at genkende den enkeltes mønstre via kunstig intelligens. Således tror vi at systemet kan lære at skelne mellem forskellige deltageres adfærdsmønstre, og dermed reducere andelen af fejl.

Efter ca. 30 dage vil udstyret blive demonteret af en tekniker og leveret tilbage. Der vil evt. være mulighed for at beholde udstyret hvis du ønsker at fortsætte i et længerevarende studie. Derefter vil få tilsendt et spørgeskema om hvordan det var at deltage i projektet og nogle vil få tilbudt et slutinterview. Data i databasen opbevares alen på Aarhus Universitet i en sikker databse og vil blive behandlet efter gældende persondataregler, analyseret og opgjort. Der er ingen undersøgelser, ekstra opfølgning eller yderligere besøg knyttet til studiet.

Hvis du siger ja til at deltage:
Studiet starter med at en tekniker kommer hjem til din bolig. Teknikeren vil have forskelligt udstyr med: en række tilstedeværelsessensorer og en intelligent nøglering, som fortæller om du er hjemme eller har forladt lejligheden. Sensorerne vil blive monteret tre eller flere steder i dit hjem. Enten kan du selv skrue eller lime sensorerne op på de relevante positioner, alternativt kan der lånes et stativ til gulvmontage der ikke involverer lim eller skruer og som er lette at fjerne efterfølgende. På figuren herunder vises to eksempler på henholdsvis vægmonteret (lim eller skrue) og gulvmonteret. Du vil modtage information om hvordan systemet virker, men der er ikke noget arbejde for dig i forbindelse med installation eller brug af systemet. Aarhus Universitets teknikere står for det hele. Halvdelen af deltagerne vil desuden få udleveret en interaktiv tablet, som de også vil få introduktion til ved installationen. Det vil blive afgjort ved lodtrækning hvilke deltagere der får udleveret den interaktive tablet

Du får deltagerinformationen til studiet her

Kontakt os Hvem står bag studiet?