Aarhus Universitets segl

Rift om pladserne: Flere vil læse til ingeniør på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har modtaget 1197 førsteprioritetsansøgninger til ingeniøruddannelserne, og det er ny rekord.

Ingeniøruddannelserne ved Aarhus Universitet er populære. XXXX har søgt om optagelse igennem Den Koordinerede Tilmelding i 2024. (Foto: Lars Kruse, AU arkiv)

Interessen blandt unge for at læse til ingeniør stiger igen i år. Aarhus Universitet har modtaget det højeste antal førsteprioritetsansøgninger i universitetets historie, og det glæder prodekan Finn Borchsenius ved fakultetet Technical Sciences:

“Vi oplever igen i år en stor interesse for vores ingeniøruddannelser, og det er en god nyhed ikke bare for Aarhus Universitet, men også for de mange virksomheder, som efterspørger arbejdskraft i den anden ende. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at kunne tilbyde en studieplads til så mange som muligt," siger han. 

De kommende ingeniørstuderende kan se frem til et arbejdsmarked med mange muligheder. Ingeniører fra Aarhus Universitet har i dag landets laveste dimittendledighed.

Alle ansøgere til de videregående uddannelser får svar på deres ansøning om optagelse d. 28. Juli.

Populære diplom- og civilingeniøruddannelser

De mange ansøgninger fordeler sig jævnt på både diplom- og civilingeniøruddannelserne. 

Diplomingeniøruddannelserne er fortsat de mest populære og står for 75 procent af førsteprioritetsansøgerne.

Årets højdespringer er dog civilingeniørbacheloruddannelsen i Mekanik, som alene har fået 93 førsteprioritetsansøgninger. 

Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi er universitetets mest søgte ingeniøruddannelse med 176 førsteprioritetsansøgere lige foran diplomingeniøruddannelsen i Bygning. 

Læs mere om ingeniøruddannelser på Aarhus Universitet

Fremgang i AU Herning

Ingeniøruddannelserne i AU Herning har opnået en pæn fremgang i antallet af førsteprioritetsansøgere i forhold til sidste år. Det skyldes især flere ansøgere til diplomingeniøruuddannelsen i Elektrisk energiteknologi, som også udbydes online.

”Online er en spændende, ny måde at lave uddannelse på, og vi har store forventninger til optaget i de kommende år. Det ser ud til, at vi allerede nu kan se en væsentlig interesse, og det kan tyde på, at vi har ramt rigtigt med vores tilbud til en ny målgruppe af studerende, der bor langt væk fra universitetet,” siger Finn Borchsenius.  

Læs mere om online ingeniøruddannelsen her

Håndværkere vil på universitetet

Også universitetets etårige Adgangskursus til ingeniøruddannelserne kan se frem til at byde mange nye studerende velkomne. I år er det især håndværkere, der har søgt om optagelse, og det glæder Mette Ramsing Lindhardtsen, der er leder af Adgangskursus i Aarhus og AU Herning:

“Vi vil meget gerne have flere håndværkere igennem vores Adgangskursus. De kommer med værdifuld praktisk erfaring, og det gør, at de bliver dygtige studerende og dygtige ingeniører. De klarer sig godt, og de er eftertragtede blandt virksomhederne."

Adgangskursus har studiestart både sommer og vinter. Ansøgningsfristen for Adgangskursus med vinterstudiestart er 1. december. 

Læs mere om Adgangskursus her

Ledige pladser på vinterstart

For de unge, der i år endnu ikke har søgt ind på en videregående uddannelse, vil det være muligt at søge om optagelse på en ingeniøruddannelse med vinterstart. 

NÅEDE DU IKKE AT SØGE IND? Læs mere om vinterstart på diplomingeniøruddannelserne