Aarhus Universitets segl

Myndighedsbetjening ved Institut for Elektro- & Computerteknologi

Institut for Elektro- og Computerteknologi tilbyder forskningsbaseret myndighedsbetjening og -rådgivning, der vedrører teknologi inden for jordbrugs- og fødevareområdet, til offentlige styrelser og ministerier. Det omfatter både rådgivning i forbindelse med konkrete bestillinger fra ministerier samt forskning, som danner grundlag for rådgivningen.

Vores rådgivning er baseret på forskning i logistik/ruteplanlægning, udvikling af beslutningsstøtteværktøjer, teknologier til præcisionsgødskning og sprøjtning, samt indsamling af georefererede data. Myndighedsbetjeningen omfatter desuden forskning i autonome systemer, teknologisk udvikling af jordbrugsredskaber og brug af billedanalyse til estimering af udbytte og skadevoldere i afgrøder.

Arbejdet omfatter akutte ad hoc-opgaver, udredninger og evalueringer.