Aarhus Universitets segl

Om Institut for Elektro- og Computerteknologi

Elektro- og computerteknologi er tæt forbundne teknisk videnskabelige discipliner, der beskæftiger sig med forskning inden for de hardware- og softwareteknologier, der spiller en stor rolle i definitionen af det moderne samfund, dets digitalisering og menneskets ageren heri. Vores fokus er på forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for kommunikation og netværk, kontrol og automatisering, fotonik, signalbehandling, software- og IT-systemer, robotteknologi, medicinsk teknologi, sundhedsteknologi, elektrisk energiteknologi samt akustik og lydteknologi.

En stor del af vores forsknings- og udviklingsaktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete innovationsbehov eller særlige applikationsområde. Det tætte samarbejde med både det offentlige og det private erhvervsliv sikrer, at den viden og teknologi, der skabes i instituttets forskningsmiljøer, får en klar forankring i virkeligheden og kommer det omgivende samfund til gavn. Vi laver også forskningsbaseret myndighedsbetjening og -rådgivning, der vedrører teknologi inden for jordbrugs- og fødevareområdet. 

På instituttet uddanner vi både civilingeniører (bachelor og kandidat) og diplomingeniører til det danske samfund.

Instituttet er oprettet 1. januar 2021 ved Faculty of Technical Sciences på Aarhus Universitet samtidig med tre øvrige ingeniørinstitutter; Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Institut for Mekanik og Produktion og Institut for Bio-og Kemiteknologi.