Aarhus Universitets segl

Ingeniørstuderende fra Aarhus Universitet vil forbedre blodtryksmålinger

Op mod hver fjerde dansker har udsigt til at få forhøjet blodtryk, og der foretages årligt mere end 450.000 hjemmeblodtryksmålinger i det danske sundhedssystem. Nu vil to studerende fra Aarhus Universitet automatisere dataopsamlingen og gøre det nemmere for patienter at måle deres blodtryk med startupvirksomheden Akusis.

Picture of the two founders of Akusis in front of the Edison building.
De to Akusis-stiftere (fra venstre) Danny Bøjstrup Pedersen and Leah Minhee Krogh. Foto: Nicolai Hildebrand, AU Foto

Leah Minhee Krogh og Danny Bøjstrup Pedersen, som begge læser sundhedsteknologi på 6. semester på Aarhus Universitet, har sammen med praktiserende læge Kurt Rasmussen stiftet virksomheden Akusis. De har ambitioner om at forbedre det udstyr patienter bruger til hjemmeblodtryksmålinger og automatisere dataopsamlingen. Deres løsning vil øge komforten for patienter, gøre data mere valide og forbedre lægens mulighed for at lave den korrekte behandlingsplan.

Hvis en praktiserende læge har mistanke om for højt (eller lavt) blodtryk hos en patient, kan patienten låne et hjemmemålingskit. Patienten skal måle sit blodtryk tre gange i træk to gange i døgnet i tre dage og herefter selv indtaste resultaterne i et skema – enten digitalt eller på papir. Målingen kan være en ressourcekrævende for patienten, og der opstår hyppigt fejl i forbindelse med indtastning eller behandling af data. Det medfører at datagrundlaget kan være utilstrækkeligt, når lægen skal diagnosticere og behandle, fortæller Danny Bøjstrup Pedersen:

“Der er altid risiko for fejl, når vi har at gøre med manuel indtastning, og derfor kan vi se, at der er et interessant marked for automatisering af hjemmeblodtryksmålinger. Vores mål er at øge komforten for patienterne og gøre dataindsamlingen mere effektiv og dermed valid, så lægen har mulighed for at lave en optimal behandlingsplan.”

Data bidrager til sygdomsforebyggelse

Blodtryk kan fortælle meget om et menneskes generelle sundhedstilstand, og derfor kan mere valide data spille en vigtig rolle i arbejdet med at forebygge sygdomme. 

“Blodtryk er en vigtig helbredsindikator, og ved at forbedre processerne omkring målingerne vil vi gerne skabe bedre forudsætninger for at forebygge sygdomsudvikling,” siger Leah Minhee Krogh. 

Stifterne vil sikre datakvaliteten fra patienternes blodtryksmålinger ved at lave en direkte integration og automatisk overførsel til it-systemerne, som bruges i sundhedssektoren. De har allerede udviklet designet til et helt nyt måleapparat med indbygget teknologi til at håndtere data. 

“Vores apparat er udviklet med fokus på både patient og personalet i klinikken og giver høj komfort og brugervenlighed for begge parter. Derudover har det direkte integration til systemerne som anvendes i sundhedsvæsnet,” forklarer Danny Bøjstrup Pedersen. 

Apparatet har indbyggede sensorer, som oversætter tryksvingninger til de værdier, man bruger i blodtryksmålinger. Målingerne registreres og lagres automatisk og overføres herefter trådløst til de relevante it-systemer. Apparatet gør det samtidig væsentligt mere komfortabelt for patienten at måle blodtryk, og den automatiserede dataoverførsel minimerer risikoen for fejl. 

På sigt håber stifterne, at deres produkt kan medvirke til færre indlæggelser og dødsfald i risikogruppen og en generel forbedring i befolkningens sundhedstilstand.

Klar til markedet i 2023

Som sundhedsteknologiingeniører opnår man kompetencer inden for både elektronik og software og får sundhedsfaglig viden og forståelse. Man arbejder med tekniske løsninger til at skabe forbedringer for både medarbejdere og patienter i sundhedssystemet. 

Derfor er de to stiftere selv i stand til at varetage mange aspekter af at drive deres sundhedstech-startup. Ikke desto mindre har de valgt an forretningsmodel, hvor de samarbejder med flere teknologiunderleverandører i sundhedssektoren. Det skal sikre en hurtig kommercialiseringsproces, og de forventer at kunne introducerede deres nye produkt på markedet inden for de næste to år. De håber at være klar med den første prototype allerede i efteråret 2022. 

Sideløbende med at drive deres virksomhed skal Danny og Leah desuden bruge næste semester på at skrive bachelorprojekt, inden de kan kalde sig sundhedsteknologiingeniører og fremover have fuldt fokus på Akusis. 

Akusis deltager på Folkemødet d. 16. juni, hvor de præsenterer deres forretningskoncept for et panel i Techteltet

Følg Akusis på: https://www.linkedin.com/company/akusis/ og www.akusis.dk.

Hvis du har lyst til at støtte dem på deres rejse, kan du lige nu donere et valgfrit beløb til deres crowdfundingkampagne på IDA’s platform: https://crowdfunding.ida.dk/project/93


Kontakt

Litte Dalsgaard, ORBIT Lab Community Manager, Institut for Elektro- og Computerteknologi, litte@ece.au.dk