Aarhus Universitets segl

Ny professor vil have mere fokus på det menneskelige aspekt ved softwareudvikling

Emilia Mendes har altid interesseret sig for teknologiens digitale kvantespring. Hun er ny professor i softwareteknologi på Aarhus Universitets Institut for Elektro- og Computerteknologi.

Professor Emilia Mendes holder hun sin tiltrædelsesforelæsning ved Aarhus Universitets Institut for Elektro- og Computerteknologi den 30. april. Foto: Peer Klercke.

Digital teknologi har i årtier forandret verden, og hele tiden introduceres ny innovative teknologier og udvikling på området, der har til formål at gøre det hele smartere, hurtigere og bedre.

Men så længe vi mennesker udvikler den software, der ligger til grund for teknologierne, vil der være brug for at nærstudere de menneskelige aspekter i netop den udvikling for at undgå fejl og problemer.

Det mener Emilia Mendes, som er ny professor i softwareteknologi på Institut for Elektro- og Computerteknologi. Et af hendes forskningsområder omhandler netop de menneskelige aspekter i udvikling af ny software.

”Området for datalogi og softwareteknologi har ændret sig radikalt over årene på grund af softwareudvikling. Software har forandret verden på mange måder. Og vi forstår stadig ikke til bunds, hvilke faktorer der er egnede til at estimere indvirkningen af ny software eller til at forudsige dens defekter,” siger hun.

Hun fortsætter:

”Størstedelen af forskning i softwareudvikling ignorerer de menneskelige aspekter på trods af, at det er mennesker og menneskers forskellige personligheder og evner, der påvirker de teams og organisationer, der udvikler software. Det, jeg har undersøgt i løbet af de sidste otte år, er bl.a., hvordan softwareudviklings-teams arbejder bedst sammen for at forbedre teamklimaet og produktiviteten. Forskellige kombinationer af personligheder og evner, der arbejder i softwareudviklingsteams, kan f.eks. påvirke kvaliteten af det endelige produkt. Og der er også andre aspekter: Anerkendes mangfoldighed i udviklingsteams? Føler forskellige køn i et team, at de bliver behandlet på samme måde af deres jævnaldrende? Sådanne ting er vi nødt til at have fokus på nu og endnu mere fokus i en fremtid præget i høj grad af kunstig intelligens.”

Arkitektur og programmering

Den digitale verden i evig, rivende udvikling og dens enorme potentiale har altid fascineret Emilia Mendes. Gennem hele sin professionelle karriere har hun stræbt efter at være med der, hvor udviklingen sker – mest fordi hun slet ikke kunne lade være.

Hun er født og opvokset i Brasilien. Hun elskede arkitektur og oprindeligt troede hun, at hun skulle læse til bygningsingeniør. I 1984 valgte hun sin bachelor i databehandling på Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro.

”Det var alt sammen meget nyt og på vej frem, og jeg var bare sådan ’wow, det her er fremtiden, og den vil jeg være en del af’. Jeg vidste intet om software eller programmering, der var intet rationelt i min beslutning, men jeg følte bare en trang til at springe ud i det,” siger hun.

Efter bacheloren arbejdede hun fire år som bl.a. programmør ved private virksomheder indtil hun i 1990 startede på sin kandidat i Computer Science på Federal University of Rio de Janeiro, som er Brasiliens største føderale universitet og et af landets fremmeste inden for forskning og undervisning.

Hun tilbragte nogle år som underviser og R&D manager indtil hun i 1995 besluttede sig for at ville læse en ph.d. i udlandet. Hun tog undervisning i fransk og var flydende i sproget, så hun tænkte egentlig, at det skulle være Frankrig, hun skulle til. Men en af hendes venner var i gang med sin ph.d. i Storbritannien, og han mente bestemt, at hun skulle tage dertil.

Hypermedier

Hun endte med at starte sin ph.d. i en forskningsgruppe på University of Southampton under en professor, som havde hele holdet i gang med at forske og udvikle inden for noget, man kaldte hypermedia. Internettet er et velkendt eksempel på hypermedier.

”Igen fik jeg følelsen af, at det hele var meget nyt og vejen frem. At det også var fremtiden, og at det havde jeg virkelig meget lyst til at være en del af. Så i august 1995 forlod jeg Brasilien og rejste til Storbritannien, til University of Southampton hvor jeg gennemførte min ph.d., og det var fuldstændigt vidunderligt. Det var meget af alting: Hårdt arbejde, socialisering, musik og gode tider,” siger hun.

I løbet af sin ph.d. fandt Emilia en kærlighed for forskningen. Hun var nysgerrig af natur og fandt ud af, at hun elskede at opdage nye ting, udvikle, innovere.

”Det motiverede mig at diskutere min forskning med andre mennesker, for det er på mange måder en ensom vandring at tage en ph.d. Også selvom man har en vejleder. Du laver selv alt arbejdet og får selv alle ideerne. Men det var rigtig sjovt, virkelig rigtig sjov at lave min ph.d.,” siger hun.

Tiltrædelsesforelæsning i april

I løbet af sin karriere har Emilia Mendes været lektor på University of Auckland i New Zealand i 11 år, hvor hun boede på Waiheke Island ud for Auckland. Derefter tog hun til Dubai og tilbragte et år som lektor på Zayed University, College of IT, som er et universitet kun for kvinder. Og herefter tog hun til Skandinavien. Her er hun blevet lige siden.

I september 2012 startede Emilia Mendes som professor på Blekinge Institute of Technology (BTH). Mens hun arbejdede på BTH, arbejdede hun samtidig på deltid som æresprofessor ved Uleåborg Universitet i Finland mellem 2015 og 2018. Hun arbejdede på BTH indtil midten af januar 2024, og kom i februar 2024 til Aarhus Universitets Institut for Elektro- og Computerteknologi.

Emilia Mendes holder hun sin tiltrædelsesforelæsning den 30. april.


Kontakt

Professor Emilia Mendes
Aarhus Universitet, Institut for Elektro- og Computerteknologi
Mail: eme@ece.au.dk
Tlf.: 20892737