Aarhus Universitets segl

Nyt internationalt forskningsprojekt skal gøre husdyrbrug mere bæredygtige

Dansk ekspertise er med helt fremme i et nyt, paneuropæisk forskningsprojekt, der i samarbejde med lokale husdyrbrug skal udvikle bæredygtige systemer til husdyrbrug.

Det er vigtigt for projektets succes, at lokale landmænd tager ejerskab over de nye metoder, så vi kan udvikle fælles scenarier for, hvordan husdyrbrugene realistisk kan udvikle sig i en positiv retning,” siger professor Claus Grøn Sørensen, Aarhus Universitet. Foto: Colourbox

At omdanne Europas fødevaresystem til at opfylde EU's Green Deal-mål om at blive verdens første klimaneutrale kontinent inden 2050 er ikke en lille opgave.

Globalt udleder landbruget omkring en tredjedel af alle drivhusgasser, og af de drivhusgasser, som landbrug udleder i Europa, er alene husdyrbaserede landbrug ansvarlig for ca. 70 pct.

Et nyt forskningsprojekt med 28 partnere fra hele Europa skal derfor forsøge at gøre husdyrbrug mere bæredygtige. Projektet, der går under navnet Pathways, er støttet af EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, med 9 mio. euro eller ca. 67 mio. kr.

”Landmænd, forskere og andre eksperter skal i projektet arbejde sammen om at udarbejde nogle metoder og retningslinjer for, hvordan vi bedst udvikler europæiske husdyrbrug, så de bliver væsentligt mere bæredygtige i fremtiden. Det er vigtigt for projektets succes, at lokale landmænd tager ejerskab over de nye metoder, så vi kan udvikle fælles scenarier for, hvordan husdyrbrugene realistisk kan udvikle sig i en positiv retning,” siger professor Claus Grøn Sørensen fra Institut for Elektro- og Computerteknologi, der leder Aarhus Universitets del af projektet.

Samarbejdet mellem projektets parter, lokale landmænd og andre interessenter skal foregå i 16 såkaldte practice hubs, der bliver lokalt forankret rundt omkring i Europa. I de forskellige hubs vil der blive arbejdet på at løse de konkrete udfordringer og problemstillinger, som bedrifter i dag kan støde panden imod, når det kommer til at øge sin bæredygtighed.

Løsningerne vil blive samlet i en form for guidelines og standarder, der kan hjælpe andre bedrifter med at komme i gang med en bæredygtig  omstilling. Standarderne vil indeholde konkrete forslag til tiltag i forhold til bæredygtighedstiltag med fokus på klima, dyrehold, teknologi, rentabilitet, forbrugertankegang mv.

”Det er nødvendigt, at vi gentænker systemdesignet for husdyrhold på alle niveauer for at holde sig inden for planetære grænser, samtidig med at det kan understøtte behovet hos en voksende befolkning. Pathways vil støtte denne overgang ved at demonstrere bedste praksis og levere smarte værktøjer,” lyder det fra projektets overordnede koordinatorer, professor Harry Blokhuis og Dr. Laurence Smith fra Sveriges landbrugsuniversitet, SLU.

Pathways-projektet støtter op om EU’s Farm-to-fork strategi, kernen i EU's Green Deal, ved at designe transistionsveje, der imødekommer samfundsmæssige krav om modstandsdygtige, sikre og nærende husdyrbaserede fødevarer, og samtidig reducere miljøpåvirkninger og fremme bæredygtigheden i den europæiske husdyrsektor.

Projektet er koordineret af SLU og kører i fem år. Projektet har i alt 28 partnere fra 12 lande herunder universiteter, forskningsinstitutter, NGO'er, tænketanke, SMV'er, brancheforeninger og multinationale virksomheder. Herudover vil en lang række lokale bedrifter blive inkluderet i projektet, når de 16 pratice hubs er etableret.

De danske partnere i projektet er Danish Crown, Arla, Seges samt Institut for Agroøkologi og Institut for Elektro- og Computerteknologi på Aarhus Universitet.


Kontakt

Professor Claus Grøn Sørensen
Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet
Mail: claus.soerensen@ece.au.dk
Tel.: +4522827547