Aarhus Universitets segl

Ny teknologi kan kortlægge vandstrømninger

Danske forskere har udviklet en ny teknologi, der kan lave prognoser for strømninger af vand igennem vores landskab. Det kan blandt andet bruges til at forudsige risikoen for oversvømmelser og problemer med drikkevandskvalitet

Forskere fra Aarhus Universitet og Institut for Bioscience har udviklet et computersystem, der kan lave prognoser af blandt andet jordens vandindhold og vandstrømninger i landskabet.

De har i flere år samarbejdet om at lave avancerede prognosesystemer til videnskabelig brug på universitetet, men nu har de udviklet et simpelt værktøj, der kan bruges i en lang række nye sammenhænge. 

”Ved at kombinere kendte, globale datakilder med computermodeller kan vi give en prognose på vandafstrømning for et hvilket som helst sted i verden. Det åbner for mange nye anvendelsesmuligheder og dermed også forretningsmuligheder,” siger Anders Lehmann, lektor, Aarhus Universitet.

Anders Lehmann har sammen med sine forskerkollegaer Dennis Trolle og Anders Nielsen fra Institut for Bioscience udviklet værktøjet WaterWebTools.

Opfindelse kan løse store problemer med vand

Teknologien har et interessant kommercielt potentiale og kan vise sig at få stor global betydning for bæredygtig udvikling. Computersystemet kan nemlig bruges til at løse mange af verdens udfordringer omkring vand.

”Det er et automatiseret modelleringsværktøj, som vi kan bruge i rigtig mange sammenhænge, hvor det er relevant at overvåge jordens vandindhold, vandkvalitet og vandstrømningsforholdene. I dag er det en kompleks opgave at udarbejde en hydrologisk prognose, og det kræver en høj grad af tilpasning til det enkelte område, man beskæftiger sig med. Vores løsning er skalerbar, og derfor forventer vi, at vi kan udbrede teknologien til mange og helt nye kundegrupper” siger Anders Lehmann.

Dataanalyse forudsiger risiko for oversvømmelser

Forskerne forventer, at computersystemet eksempelvis kan bruges i kommuner til at monitorere risikoen for oversvømmelser.

Det kan også være en hjælp til landmanden, der kan optimere sit høstudbytte ved at basere sin markvanding på prognoser for vandindholdet i jorden. Uden for Danmark kan computersystemet for eksempel være særdeles relevant til at lave prognoser for vandkvaliteten i søer og reservoirer, for lande, hvor en stor del af drikkevandet kommer fra overfladevand. 

”Systemet kan overvåge vandmængderne i jorden, så landmanden kan planlægge, hvornår det er mest optimalt at pløje, vande, gøde og høste. For myndigheder vil systemet give bedre muligheder for at investere optimalt i klimasikring, og i udlandet kan det blive et effektivt værktøj til kvalitetssikring af drikkevand. Det er bare for at nævne få eksempler. Pointen er, at vi med den nye teknologi kan udbrede hydrologiske analyser til langt større dele af verdenssamfundet,” siger Anders Lehmann.  

Forskerne har modtaget støtte fra Innovationsfonden til at videreudvikle og markedsmodne teknologien med henblik på kommercialisering.

MERE INFORMATION

Læs mere om teknologien på http://www.waterwebtools.com/

KONTAKT

Anders Lehmann, lektor, Aarhus Universitet