Aarhus Universitets segl

Forsker om FN-energitopmøde: ”Det her kan blive afgørende for verdens grønne omstilling”

I september afholder FN generalforsamling med energi som hovedtema. Aarhus Universitet skal deltage i arbejdet med udpege indsatser til grøn omstilling.

Professor Björn Andresen fra Aarhus Universitet skal deltage i FN’s ekspertgruppe om energitransition forud for topmødet i september. (Foto: Lars Kruse)

Danmark har fået en central rolle i arbejdet med at udvikle konkrete anbefalinger til grøn omstilling, når stats- og regeringsledere samles til topmøde i New York om verdensmål nummer 7 – bæredygtig energi til alle. 

FN har i den forbindelse nedsat fem internationale ekspertgrupper, der skal rådgive politiske beslutningstagere om, hvordan de skal prioritere og investere for at sikre grøn energi til alle verdensborgere inden 2030 og en fuld udfasning af fossile brændsler inden 2050. 

”Det her er et meget vigtigt topmøde. Det er nu, det gælder, og det haster. Disse kommende år bliver afgørende for vores fremtid, og jeg håber, at verdens regeringsledere vil vise det mod og den handlekraft, der skal til,” siger Björn Andresen, professor ved Institut for Elektro- og Computerteknologi ved Aarhus Universitet. 

Verden kan lære af Danmark

Björn Andresen er, som den ene ud af to skandinaviske repræsentanter, udpeget til at deltage i ekspertarbejdet forud for topmødet. 

Han forsker i elektrisk energiteknologi og skal især bidrage med viden om, hvordan vi integrerer grønne teknologier i vores energisystem og sikrer en stabil forsyning. 

”Når vi flytter vores energiforbrug over til el, så kræver det en meget kraftig udbygning af vores transmissions- og distributionssystemer. Det er måske den største tekniske udfordring, vi som verdenssamfund står overfor, hvis vi vil opnå en fuld grøn omstilling af vores energiforbrug. I Danmark har vi høje klimaambitioner, stor forsyningssikkerhed, og vi er langt fremme med at integrere energi fra sol og vind. Verden har rigtig meget at lære af os,” siger han. 

FN-topmødet er en vigtig milepæl på vejen mod Paris-aftalens mål om at holde de globale temperaturstigninger under 2 grader. 

Det er tid til handling

FN omtaler år 2021 som et ”make-or-break” år for den grønne omstilling og kalder dermed på politisk handling. 

I forbindelse med forberedelserne til topmødet udtaler Patricia Espinoza, direktionssekretær i FN's sekretariat for Framework Convention on Climate Change.

"Det er tid til, at alle nationerne opfylder deres løfter fra Paris-aftalen og gennemfører den omstilling, vi har brug for."

Den betragtning er Björn Andresen fra Aarhus Universitet helt enig i.

”Det er en meget vigtig og meget stor omstilling, der venter os, og derfor skal vi i gang med at implementere indsatserne nu. Det haster, og jeg håber, at magthaverne tager hjem fra topmødet i september med et højt ambitionsniveau og en stærk vilje til handling. Det bliver afgørende for verdens grønne omstilling,” siger han. 

Björn Andresen skal sammen med resten af ekspertgruppen, der består af i alt 32 medlemmer, kortlægge teknologiske muligheder og begrænsninger i forhold til at sikre en fuld grøn omstilling af verdens energiforbrug. De udgiver en rapport med konkrete anbefalinger til handling i midten af juni. 

Klima-, energi-, og forsyningsminister Dan Jørgensen skal stå i spidsen for den danske indsats på FN-topmødet i september. 

Kontakt

Björn Andresen, professor, Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet