Aarhus University Seal

Projekteksempler - Embedded Systems

Embedded Software

Gruppen har leveret software til projektet ”E-Stocking” under EU programmet ”Ambient Assistant Living”. Softwaren er kendetegnet ved at være lavet efter objektorienterede principper implementeret i C++, men med minimalt memory- og CPU footprint. Designet integrerer blandt andet fail-safety, modularitet, indkapsling og testablilty.  


Embedded Hardware

"A Modular Platform for Wireless Body Area Network Research and Real-life Experiments" er et udviklingsprojekt, der har fokus på udvikling af modulære, trådløse platforme med formfaktor til montering på forsøgspersoner.

Læs mere (side 22-42 i dokumentet).


Datakommunikation

I et samarbejde mellem virksomheden Skov A/S, AU/Foulum og Aarhus Universitet, blev der i projektet udviklet et distribueret system, der kan registrere redebygningsadfærd hos drægtige søer.

Systemet blev installeret i en stald med drægtige søer. Der blev monteret en sensor på øret på hver enkel so, hvor sensoren registrerede accelerationer i alle 3D-retninger, X, Y og Z.

De målte værdier for hver enkelt so blev sendt i realtid via trådløs kommunikation til en server. Herefter var det ud fra de tidsstemplede bevægelsesdata muligt at registrere, om den enkelte so havde redebygningsadfærd. Man kunne dermed registrere, om den om kort tid skulle til at fare (føde) smågrise. Ansatte i stalden kunne herved have fokus på netop denne so, så flest mulige smågrise overlevede faringen og den efterfølgende kritiske tid.

Øre-sensoren anvender en indlejret Shimmer-computer kombineret med en robust lEEE802.15.4 trådløs kommunikation. Øre-sensoren er støbt ind i en gummimasse for at gøre den tæt over for fugt, og den indeholder et batteri, der muliggør dataoverførsel i tre uger. Øre-sensoren er let for ikke at irritere øret, og den har samtidig "tung" batterikapacitet. På den måde kunne den i projektet overføre bevægelsesdata i de 3 uger, som søerne blev overvåget.