Aarhus University Seal

Wireless Connectivity

Wireless Connectivity

Det er efterhånden blevet en generel trend i samfundet, at alt skal forbindes trådløst til internettet (Internet of Things). Smart buildings med intelligent regulering af belysning og varmeforbrug bliver en selvfølge flere og flere steder. Det samme gør automatiserede transportbånd og andre trådløse industrirobotter rundt omkring i virksomheder.

 

Selvom udviklingen inden for trådløs kommunikation er på sit højeste, er den langt fra fuldendt, og der er stadig flere brancher, der ikke har inkluderet trådløs kommunikation i deres produkter. Det er blandt andet brancher inden for byggeri, fabrikation og produktion samt elektronik i hjemmet.

Specialiserede designs kræver specialiseret viden

For at opnå en optimal trådløs performance er det ikke altid nok blot at købe færdige trådløse moduler og herefter koble dem til en vilkårlig microcontroller-platform og antenne. Det giver sjældent den optimale performance i forhold til eksempelvis rækkevidde, og der er ofte langt derfra til et færdigt produkt, der kan afsættes på markedet.

Derfor er der ofte behov for specialiserede designs af trådløse kommunikationssystemer. Udviklingen af sådanne systemer kræver høj specialiseret viden samt en grundlæggende forståelse for kompleksiteten bag trådløs kommunikation og hvordan systemerne testes.

Ellers er der stor risiko for, at man først opdager eventuelle performance-problemer, når produktet er kommet på markedet, og så vil det typisk være forbundet med meget høje omkostninger - eller direkte umuligt - at rette op på fejlen. For eksempel kan det vise sig ved, at det kun er 90 % af løberne til et motionsløb, der får registreret deres tid, eller at der er dårlig forbindelse i dele af en bygning, hvor udstyret tænkes anvendt.

Ingeniører med stærke kompetencer i udviklingens syv faser

På Institut for Elektro- og Computerteknologi uddanner vi ingeniører med specialviden og en dybdegående forståelse for de syv faser, der ligger bag udviklingen af trådløs kommunikation. Faserne er kravspecifikation, design, prototypefremstilling, modultest, integration, performance test og field test.

Til fasen, der omhandler prototypefremstilling, råder Ingeniørhøjskolen over både printfræser, 3D printer, laser-cutter og mekanikværksted. Til test-faserne står et radiodødt rum, et RF-skærmet rum samt avancerede måleinstrumenter til rådighed.

Færdiguddannede ingeniører fra Aarhus Universitet har både teoretisk viden og praktisk erfaring med samtlige faser i udviklingen af trådløs kommunikation, og allerede undervejs på studiet har virksomheder glæde af de studerendes kompetencer. Her samarbejder studerende og virksomheder om projekter, der handler om alt fra udvikling af små dedikerede antenner til integration af trådløse chips/moduler og antenner i virksomhedernes produkter.

Med moderne målefaciliteter har vores ingeniørstuderende de bedste forudsætninger for at udvikle og teste inden for trådløs kommunikation, så de efter endt uddannelse kan træde direkte ind i en virksomhed og løse lignende opgaver.

Kontakt

John Rohde

Associate Professor Department of Electrical and Computer Engineering - Electronics and Photonics

Jesper Michael Kristensen

Associate Professor Department of Electrical and Computer Engineering - Electronics and Photonics

Mikael Bergholz Knudsen

Head of Department Department of Electrical and Computer Engineering

Særlige kompetenceområder

  • Antenner
  • HF/RF og mikrobølgeelektronik - transmissionslinjer/bølgeledere, forstærkere, mixere og oscillatorer
  • HF/RF og mikrobølgekomponenter
  • Radiobølgers udbredelse - teori og målinger
  • Trådløs kommunikation - standarder - regulativer
  • Trådløs kommunikation - link budget