Aarhus University Seal

Audio Technology and Acoustics

Audio Technology and Acoustics

Audio Technology dækker bredt over produkter og services inden for lydopsamling, lydbehandling og lydreproduktion. Imens sigter Elektroakustik mod forståelsen af lydtransducere - mikrofoner og højttalere - samt forstærkere og interfaces til dem.

Danmark har en fornem tradition for produktudvikling, forskning og undervisning på lydområdet. Med en omfattende og internationalt anerkendt industri til følge og med et multimedialt samfund, hvor moderne livsstilsprodukter er en del af hverdagen, er audio technology and acoustics så relevant som aldrig før.

For 10-15 år siden var det blot ønsketænkning, at audioteknologi helt naturligt blev indlejret i konsumprodukter, og at avancerede aktive lydsystemer ville indgå på lige fod med intelligent styring af ventilation, lys og varme i bygninger og biler. I dag er det ved at blive en realitet.

Her kan produkter, der bygger på lydteknologi, som for eksempel sound bars til smartTV, bærbare bluetooth-højttalere og headsets med aktiv støjdæmpning ikke udvikles uden ingeniører med indgående kendskab til elektroakustik og audio-signalbehandling.

Med AU’s ingeniører i spidsen når lydteknologien nye højder

På Institut for Elektro- og Computerteknologi er vi på forkant med de nyeste teknologier og trends, som for eksempel tæller multikanalslyd, adaptiv audio og lyddesign.

Vi arbejder med fremtidens lydteknologiske løsninger, hvor for eksempel opdelingen af lydzoner er på vej til at nå helt nye højder. Gennem avanceret lydteknologi og små højtalere, der skaber det helt rigtige samspil mellem lyd og modlyd, vil det inden for de kommende år være muligt at lydinddele rum.

På den måde vil én person kunne høre radio, mens personen ved siden af – i samme rum – oplever komplet stilhed. Dermed kan for eksempel et storrumskontor, hjemmets dagligstue eller en produktionshal med forskelligt maskinstøj få en helt ny dimension. Aarhus Universitet er frontløber i denne udvikling. 

Lyddødt rum, lyttestue og målerum – et komplet laboratoriemiljø

Generelt har Audio Technology and Acoustics har været rodfæstet på Ingeniørhøjskolen i mange årtier. Området er vidt forgrenet, og dækker såvel undervisnings- som udviklings- og forskningsfelter. Vi samarbejder løbende med både større og mindre virksomheder, og vi stiller gerne vores laboratoriemiljø og omfattende faciliteter til rådighed, når ansatte eller studerende samarbejder med erhvervslivet.

Med et komplet laboratoriemiljø på Katrinebjerg i form af AudioLAB, er vi fornemt klædt på til fortsat at understøtte dansk erhvervsliv, herunder både rådgivnings- og udviklingsvirksomheder, med viden og samarbejdsprojekter.

AudioLAB består hovedsageligt af tre forskellige områder; et målerum, en lyttestue og det lyddøde rum. Mens studerende i målerummet kan teste produkter og apparater, bruges lyttestuen til lytteforsøg i forbindelse med kurser og studieprojekter. I det lyddøde rum kan man for eksempel foretage optagelser, der ikke må påvirkes af omkringliggende lyd og akustik.

Vi klæder vores studerende på til erhvervslivet

Ingeniørhøjskolen er kendt for at uddanne højt kvalificerede ingeniører inden for feltet elektroakustik, og audio- og akustikfaglighederne oplever i disse år stigende interesse fra vores studerende. Vi arbejder derfor konstant på at udvikle og udbygge kompetencer og laboratorieforhold, som er attraktive.

Med et passende udbud af kurser inden for lydforståelse, rum- og elektroakustik samt audio-signalbehandling og bachelorprojekter ønsker vi i tæt samarbejde med det regionale erhvervsliv at klæde vores ingeniørstuderende bedst muligt på til de opgaver, der venter efter endt uddannelse.

Kontakt

Lars G. Johansen

Associate Professor Department of Electrical and Computer Engineering - Signal Processing and Machine learning

Særlige kompetenceområder

  • Elektroakustik
  • Audio-signalbehandling
  • Adaptiv audio
  • Multikanalslyd