Aarhus University Seal

Software Engineering

Software Engineering

Software engineering muliggør, at vi kan kommunikere med hinanden gennem onlinetjenester, og at sygehuse via intelligent patientovervågning kan redde liv. Softwareteknologi er med andre ord blevet en uundværlig del af det moderne samfund.

Når virksomheder sikrer deres data i lukkede it-systemer, eller når din mobilapp registrerer længden og hastigheden på din løbetur, spiller teknologier inden for software engineering en vigtig rolle.

De seneste år har området gennemgået en enorm udvikling, og mulighederne inden for softwareteknologi vokser konstant.

Et komplekst begreb med tre grundelementer

Selve forståelsen af begrebet software engineering er kompleks. De tre grundelementer udgøres af processer, discipliner og teknologier, og alle tre dele er uundværlige i opbygningen af kvalitetssoftware:

    

Processer

Processer handler om, hvordan man organiserer, vælger og tilpasser en proces, der lægger den relevante vægt på økonomi, tidshorisonter, fleksibilitet og kvalitetskrav i de givne rammer for et ønsket softwareprodukt.  

Discipliner

Discipliner er kernen i det ingeniørmæssige arbejde. De giver metoder og værktøjer til at arbejde sig systematisk fra ide til færdigt softwareprodukt.

Teknologier

Teknologier er måder, som produkter kan bygges på. Her er det essentielt at kunne vurdere både kendte og ukendte teknologier for at kunne vælge de helt rigtige til den givne opgave.

Kontakt

Særlige kompetenceområder

  • Fokus på brugeroplevelsen af software
  • IT-sikkerhed
  • Softwaredesignprincipper
  • Softwaretests
  • Systemtankegang under udvikling af software