Aarhus Universitets segl

Software Engineering

Software Engineering

Software engineering muliggør, at vi kan kommunikere med hinanden gennem onlinetjenester, og at sygehuse via intelligent patientovervågning kan redde liv. Softwareteknologi er med andre ord blevet en uundværlig del af det moderne samfund.

Når virksomheder sikrer deres data i lukkede it-systemer, eller når din mobilapp registrerer længden og hastigheden på din løbetur, spiller teknologier inden for software engineering en vigtig rolle.

De seneste år har området gennemgået en enorm udvikling, og mulighederne inden for softwareteknologi vokser konstant.

Et komplekst begreb med tre grundelementer

Selve forståelsen af begrebet software engineering er kompleks. De tre grundelementer udgøres af processer, discipliner og teknologier, og alle tre dele er uundværlige i opbygningen af kvalitetssoftware:

    

Processer

Processer handler om, hvordan man organiserer, vælger og tilpasser en proces, der lægger den relevante vægt på økonomi, tidshorisonter, fleksibilitet og kvalitetskrav i de givne rammer for et ønsket softwareprodukt.  

Discipliner

Discipliner er kernen i det ingeniørmæssige arbejde. De giver metoder og værktøjer til at arbejde sig systematisk fra ide til færdigt softwareprodukt.

Teknologier

Teknologier er måder, som produkter kan bygges på. Her er det essentielt at kunne vurdere både kendte og ukendte teknologier for at kunne vælge de helt rigtige til den givne opgave.

Software-ingeniører med kompetencer til at gøre en forskel

Udviklingen inden for softwareteknologi kræver samarbejde på en systematisk måde og drejer sig i høj grad om at kunne mestre alle tre grundelementer. Det sørger vi for, at ingeniører fra Institut for Elektro- og Computerteknologi gør.

Her uddanner vi ingeniører, der kender relevante, nye teknologier, men som samtidig har viden og kunnen inden for discipliner og processer.

Som færdiguddannede har vores ingeniører et godt fundament til både at udvikle sig selv som softwareingeniører, og de kan træde hurtigt ind i et udviklingsteam i en moderne virksomhed, hvor de kan bidrage til virksomhedens fortsatte udvikling

Vi udvikler og tester sammen med virksomheder

På Institut for Elektro- og Computerteknologi samarbejder vi med eksterne samarbejdspartnere i erhvervslivet om at vælge teknologier og indføre processer og discipliner med henblik på at udvikle god, tidssvarende software.

Vi holder løbende øje med nye teknologier og procesmodeller, overvejer tilpasning af discipliner, opdager nye discipliner og integrerer dem i undervisningen og erhvervsrettede projekter.

Vores studerende får erhvervserfaring gennem det obligatoriske praktikforløb og deres afsluttende bachelorprojekt. Samarbejdet med erhvervslivet bidrager til erfaringer med nye teknologier og processer.

Kontakt

Særlige kompetenceområder

  • Fokus på brugeroplevelsen af software
  • IT-sikkerhed
  • Softwaredesignprincipper
  • Softwaretests
  • Systemtankegang under udvikling af software