Aarhus Universitets segl

Centre for Digitalisation, Big Data and Data Analytics

MORE MUSCLE FOR

DIGITALISATION RESEARCH

De fleste af de forstyrrelser, der forekommer i samfund verden over, har grobund i radikale innovationer, der er egnet til nye it-baserede løsninger. Det nye DIGIT-center styrker Aarhus Universitet væsentligt i forskning inden for digitalisering.

Aarhus Universitet er i gang med opsætningen af DIGIT – et nyt forskningscenter for digitalisering, big data og dataanalyse. DIGIT er et samarbejde mellem institutterne for ingeniørvidenskab, matematik og datalogi. Centeret har til formål at udføre fremragende og tværfaglig forskning inden for en række områder, der er afgørende for den digitale omstilling i hele verden.

DIGIT er opbygget omkring et stærkt samarbejde med industrielle partnere, og det giver forskerne mulighed for at anvende nye digitaliseringsteknologier i meget forskellige sammenhænge.

“Vores samarbejde med virksomheder giver os mulighed for at implementere ny viden i en kommerciel sammenhæng på et meget tidligt stadie. Det gør vejen fra grundforskning til anvendt forskning på markedet meget kortere. Og tempo er en afgørende faktor, hvis man vil sætte dagsorden inden for digitalisering” siger professor Peter Gorm Larsen.

Professor Larsen er overordnet leder for DIGIT-centeret. Dette indebærer bl.a. forskning i intelligente systemer og cyber-fysiske systemer.

Nyt samarbejde med Den Europæiske Rumorganisation

I flere år har softwarespecialister fra Institut for Ingeniørvidenskab forsket i at fremstille nøjagtige modeller af software og dens interaktion med den fysiske verden. Teknologierne er nu så udviklede, at det begrænser behovet for prototyper i de tidlige stadier og baner vejen for omfattende digitalisering, f.eks. inden for fremstillingsindustrien.

”Vi kan bygge modeller af en relevant sammenhæng og teste softwaresystemer i en virtuel sammenhæng, før de overhovedet bliver til en realitet. Det er klart, at denne form for teknologi er ekstremt relevant, især for virksomheder, der i dag bruger store summer på at udvikle prototyper. I de kommende år vil vi primært fokusere på at gøre det hurtigere og mere omkostningseffektivt at producere kompetente modeller” siger Peter Gorm Larsen.

Han har tidligere brugt denne teknologi inden for forskellige industrier (bil-, landbrugs-, jernbane- og byggeindustrien), og nu påbegynder han et nyt samarbejde med Den Europæiske Rumorganisation (ESA), og anvendelsen af forskning til andre anvendelsesområder er også i gang.

“Intentionen er at bruge vores modellerings- og simuleringsteknologi og kombinere den med de eksisterende teknologier, der bruges i ESA, til at udvikle højt specialiseret udstyr til rummissioner. Vores største fordel er, at vi kan simulere dynamikken i fysiske enheder i rummet og teste nyt udstyr, før der investeres i den egentlige fysiske udvikling i form af prototyper” siger Peter Gorm Larsen.

Et værn mod digital terror

Et andet vigtigt fokusområde for forskningen inden for DIGIT-centeret er sikkerhed. Hvordan beskytter man data og algoritmer, der er afgørende for samfundets funktioner? Det kan for eksempel være inden for sundhedsvæsenet eller transportsektoren, hvor data skal holdes fortrolige og skal sikres mod hackerangreb.

”Jo mere, vi digitaliserer, jo mere sårbare bliver vi i forhold til angreb, herunder også terrorisme. Vi vil gerne have systemer, der er tilstrækkeligt åbne til at opdateres eksternt. Vi er dog også nødt til at minimere risikoen for uautoriseret adgang til både funktioner og data. Det er en stor ingeniørmæssig udfordring” siger Peter Gorm Larsen.

Intelligent bagagehåndtering i vores lufthavne
I DIGIT udfordrer forskerne sammen med virksomheder grænsen for, hvad det er muligt at lære en computer. Det sker blandt andet i et projekt, der skal optimere bagagehåndteringssystemer i internationale lufthavne gennem maskinlæring.

Forskerne har som mål at øge antallet af kufferter, der kommer fra bagagekontrollen og ud i flyene pr. tidsenhed. De træner derfor en computer i at analysere transporten i lufthavnenes bagagenetværk, så den efterhånden kan forudsige flaskehalse og forhindre nedbrud.

I princippet logføres alle data fra bagagen i alle lufthavne, og disse data bruges til at bestemme den optimale rute for hver enkelt kuffert. Dette er blot et eksempel på, hvordan forskning inden for digitaliseringen meget hurtigt kan bevæge sig fra universitetet og ud i den virkelige verden.

”Det er ekstremt værdifuldt for os at anvende vores forskning til virkelige problemstillinger. Vi har en klar forventning om, at den viden, vi producerer, kan være med til at løse problemer i samfundet og give de virksomheder, vi samarbejder med, en klar konkurrencefordel” siger Peter Gorm Larsen.

Forskere udvikler teknologien til bagagehåndtering i tæt samarbejde med Beumer Group A/S.

FACTS

The Aarhus University Centre for Digitalisation, Big Data and Data Analytics is led by Professor Peter Gorm Larsen, Department of Engineering.

The centre is based on interdisciplinary collaboration between three departments:

  • Department of Mathematics
  • Department of Computer Science
  • Department of Engineering.