Aarhus Universitets segl

Energy System Integration

Energi System Integration

For at sikre fremtidens elektriske energiforsyning skal sol, vind, brint samt klodens øvrige vedvarende energikilder integreres i vores elektriske system. Teknologien er klar, mens integrationen endnu mangler. Nøglen til integrationen er energy system integration.

Hvis der skal være liv på jorden i mange år endnu er det nødvendigt, at hele verden i fællesskab skaber store forandringer i måden, vi producerer, distribuerer og bruger energi på. Forandringen er blandt de største udfordringer på verdensplan, og den kræver omstilling til et system, som udelukkende er baseret på vedvarende energisystemer.

For at understrege vigtigheden af energi-integrationen har ambitionen om bæredygtig energi siden 2015 været med på FN’s liste over de 17 verdensmål, der sættes fokus på indtil 2030. Det er en helt unik ambition, som kræver en stærk indsats på alle områder.

Mange aktører, fælles værdikæde og store besparelser

Fremtidens energisystem skal være elektrisk og baseret på vedvarende energisystemer. For at realisere det, skal det nuværende energisystem ændres til ét, hvor alle involverede bliver en del af den fælles værdikæde; infrastrukturen skal ændres, så energien frit kan transporteres på tværs af alle niveauer i energisystemet og over landegrænser. Desuden skal brugen af energilagring i form af eksempelvis termiske energilagre eller batterier optimeres.

Yderligere skal markedsmekanismen tilpasses. Hverdagsforbrugeren skal for eksempel kunne købe en vaskemaskine, der indstiller sig til at vaske på det mest energieffektive og billigste tidspunkt, og virksomheden skal have mulighed for at indstille produktionsmaskinerne, så de producerer i de tidsrum, hvor det er mest bæredygtigt.

Det medfører både en besparelse for forbrugerens pengepung, virksomhedens økonomi og energiforbruget.

Ingeniører fra AU har kompetencerne til at gå forrest

Fremtidens energisystem kan sammenlignes med internettet, og systemet betegnes også som ”Internet of Energy” hvor alle aktører interagerer med hinanden. Her er elektrisk energiteknologi et af de centrale omdrejningspunkter.  

Færdiguddannede diplomingeniører fra Institut for Elektro- og Computerteknologi bliver i de kommende år frontløberne for integrationen af energisystemer. Det kræver bred specialiseret teoretisk viden inden for området på alle niveauer af fremtidens el-system, men også praktisk erfaring med at omsætte viden til værdiskabende løsninger i energisektoren.

Derfor giver vi vores studerende de bedste betingelser ved blandt andet at lade dem arbejde med design af elektriske systemer, udvikling af nye produkter, der producerer, lagrer og forbruger energi samt udvikling af digitale kommunikationssystemer, der kan anvendes i energisystemet.

RESCUE Lab som arbejdsplads

På Ingeniørhøjskolen råder vi over Renewable Energi System Integration & Control Under Electric Engineering-laboratoriet (RESCUE Lab). Det er et avanceret energilaboratorium, som gør det muligt for både forskere, studerende og virksomheder at forske, teste og eksperimentere med integrationen af fremtidens energisystemer.

Laboratoriet er et af Nordeuropas største og mest avancerede energilaboratorier, og målet med laboratoriet er at skabe ny viden og få praktisk erfaring med fremtidens energisystem baseret på fuld integration af vedvarende energikilder som sol, vind og biogas.

Ofte foregår arbejdet med udviklingen af bæredygtige energisystemer i tæt samarbejde med virksomheder, hvor studerende i forbindelse med deres bachelorprojekt eller andre studieprojekter arbejder på en problemstilling fra virksomheden. På den måde får de studerende allerede under uddannelsen indblik i erhvervslivets aktuelle teknologiske udfordringer omkring energiforsyning.

Kontakt

Björn Andresen

Professor Institut for Elektro- og Computerteknologi - Electrical Energy Technology

Corneliu Barbu

Lektor Institut for Elektro- og Computerteknologi - Electrical Energy Technology

Nazkhanom Rezaei

Lektor Institut for Elektro- og Computerteknologi - Electrical Energy Technology

Særlige kompetenceområder

  • Udvikling og tests af vedvarende energisystemer i forhold til elektriske egenskaber
  • Produkt- og komponentudvikling samt verifikation
  • Rådgivning i forhold til produktudvikling, patentanalyse, due diligence-analyser, etc. inden for vindkraftværker, effektelektronik, power converter, net-tilslutning, systemintegration af vedvarende energisystemer, elektrisk systemmodellering samt SCADA-systemer
  • Analyse af power quality samt måling og verifikation af el-kvalitet på produkter og systemer
  • Måling og analyse af virkningsgrad på vedvarende energisystemer, motorer, frekvensomformer m.m.
  • Nettilslutningsbetingelser, grid codes, support, analyse, bistand til udarbejdelse og forskrifter m.m.
  • Feasibility studies til integration af vedvarende energisystemer
  • Support og teknisk rådgivning omkring nettilslutning af vedvarende energisystemer, herunder tests og systemstudier
  • Teknisk rådgivning i forhold til IEC/DS-standarder omkring systemoperation, systemstabilitet og el-kvalitet.
  • Kontroldesign af vindturbiner og vindkraftværker