Aarhus Universitets segl

Embedded Systems - Herning

Embedded Systems - Herning

Et Embedded system (da. Indlejret system) er ethvert elektronisk system med en mikrocontroller.

Optimale forudsætninger til at uddanne de bedste ingeniører

På diplomingeniør i Elektronik uddannelsen i Herning forsøger vi at skabe de mest optimale forudsætninger for at uddanne de bedste ingeniører som kan løse de opgaver som virksomhederne har behov for. Det gælder både de fag vi vælger at undervise i, samt måden der undervises på.

Når man uddanner sig til diplomingeniør i Elektronik i Herning, lærer man at udvikle og designe elektriske produkter. Det kan være alt fra robotter til elbiler, medicinsk teknologi eller avancerede styringssystemer til vindmøller, som alle indeholder indlejrede systemer.

Undervisningen på elektronikuddannelsen i Herning er baseret på projektarbejde i teams. I løbet af de fire første semestre har man en række grundkurser i fysik og matematik som er en forudsætning for at forstå og arbejde med hardware og software til indlejrede elektroniske systemer bestående af mikrocontrollere, sensorer og aktuatorer. 

I dagligdagen vil man som studerende opleve et tæt samarbejde med både medstuderende, undervisere og virksomheder, og der arbejdes med virkelige projektcases i stort set alle semestre. Denne studieform med projektarbejde i tæt samarbejde med virksomheder efter en struktureret udviklingsmodel, er med til at give erfaring med ingeniørarbejde allerede som studerende, og mulighed for at danne netværk for at stå bedst muligt rustet til at møde erhvervslivet.

I løbet af studiet er der gode muligheder for at specialisere sig inden for for eksempel kunstig intelligens, maskinlæring, Internet of Things, robotteknologi, signalbehandling, reguleringsteknologi og lyd. Der trænes også i samspillet mellem teknologi og mennesker, hvilket er med til at sikre, at man som færdig ingeniør kommer til at skabe gode løsninger.

Anderledes undervisningsformer

Nye digitale undervisningsteknologier er en helt naturlig del af en ingeniøruddannelse. I Herning underviser vi efter Flipped Learning metoden, som er udviklet på amerikanske eliteuniversiteter. Her modtager den studerende en gennemgang af det teoretiske stof i form af videooptagelser, som den studerende bruger i sin forberedelse. Tiden med underviserne på universitetet bruges i det såkaldte læringsrum til at applikere den teoretiske viden igennem opgaveløsning med faglig vejledning, feedback og svar på spørgsmål af teamet og underviseren. Onlineundervisningen giver mulighed for at følge undervisningen asynkront, hvilket giver den studerende fleksible rammer for at tilrettelægge uddannelsen, så den passer ind i hverdagen. Dette giver samtidig den studerende et kæmpe løft i at arbejde med samarbejdspartnere som arbejder et andet sted og på andre tider, på den måde ruster den studerende til et arbejde i en globaliseret virksomhed

Viden og kompetencerne hos underviserne

Både når det handler om valg af mikrocontroller samt udviklings- og designfase har vi på Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet I Herning viden og kompetencer til at varetage hele processen fra idé til fremstilling af indlejrede systemer.

Vi arbejder blandt andet med valg af forskellige programmeringssprog, operativsystemer, datakommunikation, softwaredesign- og arkitektur tilpasset indlejrede systemer, og de fleste af vores undervisere har mangeårig erfaring fra erhvervslivet inden for området.

Derudover holder vi os løbende ajour med udviklingen gennem kurser, konferencer og deltagelse i udviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder. På den måde opnår vi de mest optimale forudsætninger for at uddanne de bedste ingeniører.

Fokus på styrkede samarbejdsaftaler og udviklingsprojekter

Nuværende og fremadrettet ønsker vi at styrke samarbejdet med industrien og forskningsmiljøerne, og at udbygge samarbejdet omkring konkrete udviklingsprojekter mellem ansatte ved Universitetet og virksomheden.

Til den form for videnoverførsel er der ofte mulighed for at søge om eksterne midler.

I forbindelse med samarbejdsaftaler er der for virksomhederne mulighed for at benytte sig af vores avancerede laboratoriefaciliteter og udstyr. Her råder vi blandt andet over en lang række mikrocontrollere og kommunikations-evaluation boards fra førende chip-producenter.

Kontakt:

Henning Slavensky

Gruppeleder, lektor Institut for Elektro- og Computerteknologi - Electrical Energy Technology - Herning