Aarhus Universitets segl

Embedded Systems

Embedded Systems

Fra små armbåndsure over vaskemaskiner og vejrstationer til kæmpe automatiserede robotter. Indlejrede systemer findes i næsten alt elektronisk udstyr. Systemerne er en kombination af hardware og software, og de er afgørende for udstyrets funktionalitet.

Når en bil eller en maskine er selvkørende, når en vindmølle ved hjælp af sensorer kan måle vingens omdrejningshastighed, eller når en digital alarm er timet til forskellige formål, er det de indlejrede systemer, der muliggør hele processen.

Systemerne kan være designet til blot at have én specifik funktion i et enkelt produkt eller mange forskellige funktioner i et større system.

Fra MCU-valg til opgaveløsning

Uafhængigt af størrelsen styres et indlejret system af en microcontroller (MCU). Valget af MCU er derfor fundamentalt for hele systemets funktionalitet.

I udvælgelsesfasen af MCU spiller parametre som performance, pris og strømforbrug ind, ligesom muligheder for fremtidige udvidelsesmuligheder og leveringssikkerhed også har betydning.

Når man herefter når til design-fasen, er det under udviklingen af software til det indlejrede system vigtigt at have kendskab til den underliggende hardware. På den måde udnyttes potentialet begge steder mest optimalt, og på baggrund heraf kan man tage en beslutning om, hvilke opgaver der bedst løses via henholdsvis hardware og software.

Systemdesign er derfor et vigtigt nøgleord i udviklingen af indlejrede systemer.

Optimale forudsætninger til at uddanne de bedste ingeniører

Både når det handler om valg af MCU samt udviklings- og designfase har vi på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet viden og kompetencer til at varetage hele processen fra idé til fremstilling af indlejrede systemer.

Vi arbejder blandt andet med valg af forskellige programmeringssprog, operativsystemer, datakommunikation, softwaredesign- og arkitektur tilpasset indlejrede systemer, og de fleste af vores undervisere har mangeårig erfaring fra erhvervslivet inden for området.

Derudover holder vi os løbende ajour med udviklingen gennem kurser, konferencer og deltagelse i udviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder. På den måde opnår vi de mest optimale forudsætninger for at uddanne de bedste ingeniører.

Færdiguddannede diplomingeniører fra Institut for Elektro- og Computerteknologi er i stand til at udvikle sikre og robuste distribuerede systemer, der består af indlejrede computere, sensorer og aktuatorer.  

Fokus på styrkede samarbejdsaftaler og udviklingsprojekter

Fremadrettet ønsker vi at styrke samarbejdet med industrien og forskningsmiljøerne, og at udbygge samarbejdet omkring konkrete udviklingsprojekter mellem ansatte ved Ingeniørhøjskolen og virksomheden.

Til den form for videnoverførsel er der ofte mulighed for at søge om eksterne midler.

I forbindelse med samarbejdsaftaler er der for virksomhederne mulighed for at benytte sig af vores avancerede laboratoriefaciliteter og udstyr. Her råder vi blandt andet over en lang række MCU'er og kommunikations-evaluation boards fra førende chip-producenter.

Kontakt:

Michael Alrøe

Gruppeleder, Lektor Institut for Elektro- og Computerteknologi - Electronics and Photonics

Særlige kompetenceområder

  • VHDL
  • Assembly
  • C og C++
  • Scripting sprog
  • Realtidsoperativsystemer
  • Valg af MCU
  • Systemdesign