Aarhus Universitets segl

Robot Technology

Robot Technology

Robotteknologi er et bredt begreb, der helt overordnet dækker over en programmérbar maskine, som kan indstilles til at udføre alverdens opgaver. Robotterne er i rivende udvikling, og det er en teknologiform, der i fremtiden er umulig at komme udenom.

Hvad enten vi befinder os bag hjemmets fire vægge, på arbejdspladsen, hos lægen, i supermarkedet eller et femte sted, så er produkter affødt af robotteknologien med stor sandsynlighed lige ved siden af os.

Det bliver en større og større del af vores hverdag, og vi møder nu både robotter i førerløse biler og som plæneklippere.

I mange virksomheder fungerer industrirobotter som co-workers, hvor de hjælper med produktionen af nye produkter og er med til at udføre automatiserede tests af færdige produkter. På den måde er de ”nye medarbejdere” med til at fastholde produktionen i Danmark ved at optimere de trivielle arbejdsgange. 

Autonome robotter kan også hjælpe med at transportere materialer eller produkter rundt i virksomhederne.

Selve teknologien i robotter skal forstås ved, at sensorer i robotten sørger for at registrere, hvad der sker i omgivelserne rundt omkring den. Disse registreringer agerer robottens indbyggede manipulatorer ud fra, og på den måde er det muligt at få robotter til at løse simple som komplekse opgaver.  

Sammen med virksomheder udvikler vi helt nye robotsystemer

Uddannelsesmæssigt er robotteknologi stærkt forankret i fagene inden for Institut for Elektro- og Computerteknologi.

Her er blandt andet fokus på generel robotprogrammering, robotkinematik, autonome mobile robotter, visionteknologi, motion planning og navigation.

I projekter ser vi mange eksempler på udvikling af nye robotsystemer. For eksempel har vores studerende været med til at udvikle et exo-skelet til rehabilitering, robotmanipulatorer til telemedicinske løsninger og droner til monitorering af el-nettet.

Projekterne foregår for det meste i samarbejde med erhvervslivet, hvor vi ofte ser eksempler på, at vores studerende sammen med virksomheden udvikler robotter, der kan afhjælpe problemstillinger i den pågældende virksomhed.

Robotter og laboratorie til udvikling og projekter

Vi har ambitioner om at styrke samarbejdet med industrien og forskningsmiljøerne yderligere. Her samarbejder vi primært i forbindelse med praktikophold og studenterprojekter.

Vi ønsker også at udbygge samarbejdet omkring konkrete udviklingsprojekter i samarbejde mellem ansatte ved Aarhus Universitet og virksomheder. Til disse former for samarbejdsaftaler kan der som oftest søges om eksterne midler.

Både i undervisningen, til studieprojekter og til andre samarbejdsprojekter med virksomheder stiller vi vores laboratorie, RoboLab og vores robotter til rådighed.

Kontakt

Michael Alrøe

Gruppeleder, Lektor Institut for Elektro- og Computerteknologi - Electronics and Photonics

Særlige kompetenceområder

  • Vision technology
  • Robot motion planning
  • Navigation
  • Robot system integration
  • Robot Operating System (ROS) framework - et generisk framework til styring af robotter med C++ og Python API