Aarhus Universitets segl

Cloud Computing and Infrastructure

Cloud Computing and Infrastructure

Cloud computing kan løst oversættes til ”it i skyen.” Begrebet er en fællesbetegnelse for de nyeste it-løsninger, der af virksomheder verden over bliver mere og mere efterspurgte til generering af data, applikationsstyring og til opbygning af helt nye forretningsmodeller.

Der er fulgt nærmest uendelige muligheder med den enorme udvikling af hardware og software. Inden for området cloud computing og infrastruktur betyder det, at både virksomheder og privatpersoner nu med fordel kan drage stor nytte af disse intelligente it-løsninger.

Løsninger, der for få år tilbage slet ikke blev anset som mulige, mens de i dag anvendes i et voksende antal virksomheder.

Via cloud computing-systemerne er det med virtualisering muligt at adskille software og hardware, og på den måde dele én server op i adskillige virtuelle servere. Dermed kombineres flere forskellige it-ressourcer som for eksempel styresystemer, storage og applikationer.

X as a Service

Netop virtualisering er et af nøgleordene for cloud computing og infrastruktur. Det afspejles især ved betegnelsen XaaS, (X as a Service), hvor eksempler på ”X” kan være:

 • IaaS (Infrastructure as a Service)
 • NaaS (Network as a Service)
 • BaaS (Backend as a Service)
 • PaaS (Platform as a Service)
 • CaaS (Container as a Service)
 • SaaS (Software as a Service)
 • FaaS (Function as a Service)

Her er forskellen i services konceptuelt bestemt af graden af virtualisering. En service kan således bruge en anden service - eksempelvis kan ”Container as a Service” bruge ”Network as a Service”. 

Nye muligheder for udvikling samt design af software- og it-systemer

Cloud computing og infrastruktur har en stærk indvirkning på måden at designe og udvikle software og it-systemer på.

Værktøjerne, der bruges inden for området, tillader en omfattende grad af automatisering i opbygning, udrulning og drift af software og it-systemer samt i detaljeringsgraden af, hvilke dele en ændring omfatter.

For at udnytte det fulde potentiale i cloud computing er det derfor essentielt at inddrage cloud computing-aspektet direkte i design- og udviklingsfasen af systemerne.

Nye ingeniører med evnerne til at bygge intelligente it-systemer

På Institut for Elektro- og Computerteknologi omfatter undervisningen og arbejdet med cloud computing og infrastruktur en række emner, der er højaktuelle og ikke mindst vigtige for vores ingeniørstuderende at have kompetencer i som færdiguddannede.

Når vi sender vores nyuddannede ingeniører ud i erhvervslivet, er det derfor med den nyeste viden inden for området og med evnen til at give virksomheder viden om, hvordan cloud computing kan optimere og åbne nye muligheder.

Vi har desuden stort fokus på, at ingeniører herfra rent praktisk kan bidrage til opbygningen af intelligente it-systemer, og at de er i stand til at videreformidle viden om, hvordan virksomheder optimerer, anvender og udnytter samspillet mellem systemerne.

Det gør sig gældende uanset, om det er i forhold til udvikling af en ny forretningsmodel, indsamling af store datamængder, implementering af nye styresystemer eller i forhold til en af de mange andre muligheder, man i dag har med cloud computing.

Kontakt

Særlige kompetenceområder

 • Udvikling og implementering af micro-service applikationer i skyen: Ved hjælp af cluster platforme f.eks. Google Kubernetes og Microsoft Azure Service Fabric
 • Softwarearkitektur og designmønstre, orkestrering, for distribuerede systemer/micro-service applikationer: Herunder overflytning af monolitiske applikationer til micro-service applikationer 
 • Teori og praksis bag virtualisering: Fra ”bare metal” computere over operativsystemer, virtuelle maskiner, hypervisorer og container samt netværk til XaaS.
 • Opbygning af løsninger for computere og infrastruktur i skyen: ”On Premise”/Egne eller kommercielle cloud computing-løsninger.
 • Cloud Computing som infrastruktur og dataopbevaring for smartphones og Internet of Things/Industrial Internet of Things
 • Brug af kommercielle services i skyen/Cloud Service gennem API’er: Fx. kognitive services og maskinlæringsservice.
 • Metoder og værktøjer som understøtter en agil udvikling, drift og vedligeholdelse af micro-service applikationer og it-systemer: Herunder DevOps principper.