Aarhus Universitets segl

Interactive User Interfaces & User Experience

Interactive User Interfaces & User Experience

En af de afgørende faktorer for soft- og hardwareprodukters succes i dag er, hvorvidt de kan levere en god brugeroplevelse. Brugeroplevelsen betegnes ofte med begrebet User Experience, som blandt andet dækker over aspekterne ergonomi og brugervenlighed.    

De seneste års øgede fokus på User Experience (UX) er affødt af en hastig udvikling inden for computerteknologi. Det er især innovation inden for indlejrede og mobile computere, som har medført nye muligheder for interaktive systemer.

Vi er gået fra klassiske systemer med Command Line Interfaces (CLI) over tastatur og mus til grafiske brugergrænseflader (GUI) og multimodale systemer med nye interaktionsparadigmer. For eksempel i form af multi-touch gestures, talegenkendelse og adaptive brugergrænseflader, der alle udnytter brugerens kontekst, som det ses med lokationer i mobile systemer.

Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) finder vej ud i mange nye applikationer og repræsenterer helt nye muligheder og udfordringer i mange domæner.

Fra rene softwareapplikationer til indlejrede systemer

På Institut for Elektro- og Computerteknologi arbejder vi både i undervisningen og i vores forsknings- og udviklingsprojekter med en bred palette af IT-platforme, der spænder fra rene softwareapplikationer til indlejrede systemer.

Langt de fleste har interaktive brugergrænseflader i eksempelvis spilkonsoller, højtalere, skærme eller kontrolpaneler, hvor knapper og udseende er designet, så enten direkte slutbrugere eller andre personer, som skal konfigurere og vedligeholde systemerne, kan navigere på den bedst mulige måde.

Det er derfor vigtigt, at vi som ingeniører har en forståelse for, hvordan vores valg i design og implementering påvirker brugeroplevelsen. Også selvom brugerne kun interagerer direkte med en lille del af hele systemet.

UX og interactive user interfaces på konceptuelt og praktisk plan

Når vi på Ingeniørhøjskolen arbejder med UX og interaktive brugergrænseflader, opererer vi både på det konceptuelle og det praktiske plan.

Konceptuelt er det vigtigt med en forståelse for de underliggende principper og retningslinjer for at opnå en god brugeroplevelse i den givne kontekst, som et system skal virke i.

Her kan erfaringer fra forskning i Human-Computer Interaction (HCI) og praktisk anvendelse i industrien omsættes til guidelines og best practises for interaktionsdesign og brugerinvolvering i design- og udviklingsprocessen.  

Det betyder både et hensigtsmæssigt og gennemtestet design samt et performant system, der på optimal vis udnytter den teknologiske platform. Det kræver på det praktiske plan viden om effektiv implementering af User Interface (UI) komponenter og forståelse for, hvordan disse spiller sammen med underlæggende frameworks og operativsystemer.

Kontakt

Særlige kompetenceområder

  • Principper for design og implementering af interaktive brugergrænseflader baseret på viden om underliggende teorier fra Human-Computer Interaction samt tidssvarende design-guidelines
  • Virtual reality
  • Augmented reality
  • Grafiske brugergrænseflader til desktop, web og mobile systemer – herunder responsivt design
  • Natural User Interfaces (NUI’s) hvor brugerenes interaktion ikke sker gennem en kommandolinie eller GUI, men derimod fx gennem talegenkendelse, gestures, eller fysiske/tangible interfaces
  • Design af UI for indlejrede systemer
  • Cross platform udvikling af UI
  • Teknikker og metoder til bruger-centreret design, brugerinvolvering og participatory design