Aarhus Universitets segl

Mobile Computing & Internet of Things

Mobile Computing & Internet of Things

Mobile Computing og Internet of Things (IoT) dækker over et samspil af teknologier og kommunikerende enheder. De væver sig ind i stort set alle elementer af vores hverdag og danner fundamentet for nye og mere intelligente IT-systemer.

IoT er blevet det populære udtryk for den nær-fremtid, hvor stort set alle apparater lige fra små sensorer i hjemmet til biler, bygninger og hele byer bliver connected og muliggør nye og mere intelligente løsninger.

Over de seneste årtier har vi været vidne til en række revolutionerende paradigmeskift inden for it, hvor anvendelse af computere har bevæget sig fra store centrale systemer (mainframes), over personlige stationære PC’ere til distribuerede, mobile og indlejrede systemer.

En af de største forandringer og en af de bærende platforme for udbredelsen af ’smarte’ allestedsnærværende IT-applikationer har uden tvivl været personlige mobile enheder i form af smartphones og tablets.

De har med internettet og sociale medier fundamentalt ændret verden på ganske få år og formået at ramme store dele af jordens befolkning. Som den dominerende platform lige nu vil mobile applikationer også stadig være én af de primære grænseflader til at bruge, styre og konfigurere IoT-løsninger.

Mobile Computing og IoT i innovations- og digitaliseringsprocesser

Resultaterne fra krydsfeltet mellem teknologi og forskning som Mobile Computing og IoT udgør, spiller en central rolle i mange af de innovations- og digitaliseringsprocesser som foregår i alle sektorer af samfundet.

Som eksempel på nogle af de områder, der gerne påfører sig prefixet ”smart” eller ”intelligent” er både hjemmet, sundhedsvæsenet, transportsektoren, energisektoren, byer og produktionsbranchen.

Anvendelsesmulighederne er nærmest uendelige og forventningerne er store. Det samme er motivationen for at være med på bølgen. Ikke mindst, fordi der inden for de seneste år er talrige eksempler på, hvordan nystartede virksomheder har formået at ”disrupte” etablerede brancher ved at udnytte teknologien og skabe helt nye forretningsmodeller.

Kompleksiteten og kombinatorikken i disse løsninger stiller helt nye krav til viden og færdigheder for ingeniører, der skal bygge disse systemer. Måden, som man i samfundet anvender it på, skal gentænkes. Det samme skal design, implementering og drift af skalerbare, robuste, sikre og brugervenlige systemer.

Unikt lab-miljø til eksperimenter og udvikling af intelligente systemer

Med en bred vifte af kompetencer og erfaring inden for software og hardware har vi på Institut for Elektro- og Computerteknologi stort fokus på udviklingen inden for området. På den måde kan vi på bedste vis ruste vores studerende til at udforske den næste bølge af nye computersystemer og den teknologiske verden, de kommer ud i som færdiguddannede ingeniører.  

Derfor har vi også etableret et unikt eksperimentelt laboratorium og miljø, ORBIT Lab, hvor vi sammen med studerende, forskere og industripartnere samarbejder om at omsætte den nyeste udvikling og forskning til praktiske løsninger og ny viden.

Både de nye løsningstyper og de mange muligheder, de bringer med sig, har stor betydning for, hvordan slutbrugere interagerer med systemerne; både direkte gennem brugergrænseflader men også i opsætning, konfiguration og vedligeholdelse. Derfor er UX (User Experience) og HCI (Human-Computer Interaction) også vigtige aspekter i vores arbejde på området.

Kontakt


Særlige kompetenceområder

  • The interconnectedness and sharing of data across devices in real-time
  • Build interoperable systems for multiple platforms and operating systems
  • Cross-platform development strategies and tools, including test and deployment
  • Leveraging networks, cloud computing and APIs
  • How can applications be designed, implemented and tested across a broad range of device types / OS versions
  • Context-awareness
  • Ubicomp / pervasive computing architectures and paradigms for user interaction
  • Optimization of resource usage on limited devices, e.g. networking, battery or memory.