Aarhus Universitets segl

Nøgleområder inden for forskning og udvikling

På Institut for Elektro- og Computerteknologi forsker vi i- og udvikler teknologier og løsninger inden for alt fra levende systemer og organismer til kemikalier og materialer.

Vores forskning er både grundlagsskabende og anvendelsesorienteret, og vi udvikler nuværende viden til brugbare løsninger i erhvervslivet. En stor del af instituttets forsknings- og udviklingsaktiviteter tager netop udgangspunkt i erhvervslivets innovationsbehov, og via samarbejde sikrer vi, at vores videnproduktion har en klar forankring i de reelle behov og kommer samfundet til gavn.

Herunder kan du se vores nøgleområder inden for forskning og udvikling:

Biomedical Engineering

Communication, Control and Automation

Electrical Energy Technology

Electronics and Photonics

Signal Processing and Machine learning

Software Engineering & Computing systems